Vides jautājumi

Daudziem uzņēmējiem atbilstība vides aizsardzības prasībām ir pirmās kārtas nepieciešamība. Vides aizsardzības jautājumi skar nekustamo īpašumu attīstības projektus, preču ražošanu, izplatīšanu, piegādi un tirdzniecību, tāpat tie ir jāņem vērā slēdzot dažādus korporatīvos un finanšu darījumus.

COBALT pieredzējušie speciālisti palīdz mūsu klientiem risināt ar vides atļaujām saistītos jautājumus, kā arī palīdz ar ziņojumu sagatavošanu un iesniegšanu un citiem ikdienas atbilstības nodrošināšanas pasākumiem. Mums ir plaša pieredze vides tiesībās, ar padziļinātās izpētes veikšanu, kā arī atbildības jautājumu risināšanā.