Enerģētika un komunālie pakalpojumi

COBALT juristi ir atzīti speciālisti fosilās enerģijas un atjaunojamās enerģijas nozarē. Mūsu līdzšinējā pieredze ļauj mums ar pārliecību sniegt nepieciešamo atbalstu visā enerģētikas projektu dzīves ciklā – no plānošanas līdz nodošanai ekspluatācijā un tā apsaimniekošanai. Mūsu klienti ietver ražošanas, pārvades un sadales uzņēmumus.

Mēs esam vadošie speciālisti dabas gāzes un sašķidrinātās dabas gāzes nozarē, un mēs esam bijuši iesaistīti normatīvās bāzes sagatavošanā un konsultāciju pakalpojumu sniegšanā virknē stratēģiskos projektos visās Baltijas valstīs.