Darījumi ar nekustamo īpašumu

Nekustamā īpašuma jautājumi ir ļoti daudzveidīgi, no nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanas līdz  konsultācijām par sarežģītiem nekustamā īpašuma attīstīšanas projektiem. Šādu jautājumu risināšanai ir nepieciešama padziļināta izpratne par nacionālajos likumos un noteikumos ietvertajām prasībām, kā arī ilgtermiņa pieredze darbā ar valsts un pašvaldību iestādēm.

COBALT pieredzējusī un efektīvā nekustamā īpašuma prakses grupa darbojas Baltijas valstīs un Baltkrievijā nodrošinot savlaicīgu un izmaksu ziņā efektīvu palīdzību, risinot tādus ikdienas jautājumus kā nekustamā īpašuma iegāde un noma, tiesību reģistrācija  un atļauju saņemšana. Mūsu plašā  pieredze un resursi nodrošina risinājumus liela apmēra pārrobežu darījumiem, kuros nepieciešams veikt padziļināto izpēti, īpašumtiesību strukturēšanu un nodokļu plānošanu, kā arī finansējuma nodrošināšanu aktīvu un dalības sabiedrībās darījumiem.