Dabas resursi

COBALT ir unikāla pieredze konsultējot klientus, kas darbojas dabas resursu jomā. Mēs ne tikai esam palīdzējuši mūsu klientiem risināt dažādus juridiskos jautājumus saistībā ar dabas resursiem, mēs esam arī aktīvi iesaistījušies normatīvo aktu izstrādē attiecībā uz dabas resursu ieguvi un ogļūdeņražiem. Mēs esam izstrādājuši priekšlikumus juridiskā un nodokļu regulējuma risinājumu ieviešanai pārstāvot klientus, kuri paši pirmie uzsāka ogļūdeņražu izpēti un ieguvi jūrā. Tāpat mēs esam valsts uzdevumā izstrādājuši normatīvo aktu projektus dabas resursu ieguves regulējumam.