Būvniecība

COBALT komandai ir plaša pieredze būvniecības jautājumos, konsultējot klientus par visiem nekustamā īpašuma attīstīšanas jautājumiem saistībā ar komerciāliem, dzīvojamo māju, industriāliem un infrastruktūras projektiem. Mēs palīdzam un sniedzam padomus mūsu klientiem saistībā ar būvniecības objektu izpēti, zonējuma pārbaudi, vides un citām prasībām, kā arī būvatļaujām. Mūsu komandā strādā speciālisti publisko iepirkumu jomā, un mums ir liela pieredze pasūtītāju un darbuzņēmēju pārstāvībā.

Mūsu speciālisti gatavo projektus un ved sarunas par piedāvājumu dokumentiem, būvniecības līgumiem, līguma izpildes garantijām, pakalpojumu līgumiem, projektu pārvaldības līgumiem, tehnoloģiju piegādes un licencēšanas līgumiem un uzturēšanas līgumiem. Mēs strādājam ar dažādiem standarta būvniecības līgumiem, tostarp FIDIC. Mūsu komandai ir liela pieredze pārstāvot klientus prasību pieteikšanā un strīdu risināšanā būvniecības jomā.