Uzņēmumu apvienošanās un iegāde (M&A)

COBALT komanda ir uzkrājusi ievērojamu pieredzi darbojoties gan kā vietējo, gan starptautisko klientu vadošais konsultants lielākajos un sarežģītākajos publiskos un privātos M&A darījumos. Mēs sniedzam juridisko atbalstu lielākajos vietējos un pārrobežu M&A darījumos, privātā kapitāla ieguldījumu darījumos, kopuzņēmumu izveidē, restrukturizācijās, kā arī uzņēmumu vadības veiktos uzņēmumu atpirkšanas darījumos. M&A juristu komanda darbojas četrās valstīs: visās Baltijas valstīs un Baltkrievijā.

Mēs labi pārzinām komercdarbības vidi, kurā mūsu klienti darbojas. Komercdarbības nianšu izpratne un attiecīgas pieejas īstenošana mūsu darbībā ļauj mums optimizēt efektivitāti, samazināt izmaksas un veicina darījumu efektīvu īstenošanu. Mūsu klātbūtne visās trīs Baltijas valstīs un Baltkrievijā un ievērojamais juristu skaits katrā atrašanās vietā nodrošina, ka spējam sniegt klientiem augstākā līmeņa juridiskās konsultācijas, vienlaikus nodrošinot efektivitāti pieredzējušas un koordinētas darījumu vadības rezultātā.