Darba tiesības

Mūsu darba tiesību komandā strādā vadošie speciālisti ar nodarbinātību saistītajos jautājumos, kuru profesionalitāte ir balstīta daudzu gadu pieredzē, sniedzot pilna spektra konsultāciju, tiesvedības un atbilstības pakalpojumus starptautiskajiem un vietējiem klientiem.

Mūsu pakalpojumi ietver:

  • Nodarbinātības modeļu plānošana un izveide
  • Dažādu darba kārtības noteikumu izstrāde
  • Individuālo darba līgumu apspriešana un sagatavošana
  • Palīdzība disciplinārsodu piemērošanā
  • Palīdzība saistībā ar individuālās un kolektīvās atlaišanas jautājumiem
  • Koplīgumu sagatavošana un apspriešana
  • Konsultāciju sniegšana par atalgojumu, pabalstiem un nodokļiem
  • Konsultāciju sniegšana par darba tiesību aspektiem uzņēmumu apvienošanās un iegādes darījumos

COBALT biroji ir Ius Laboris biedri. Ius Laboris ir ekskluzīva starptautiska alianse, kurā apvienojušies vadošie juridiskie biroji, kas sniedz specializētus pakalpojumus darba tiesību, pensiju un darbinieku sociālo garantiju jautājumos, kā arī visa veida juridiskos pakalpojumus saistībā ar personālvadību.