Zāles, medicīniskās ierīces, veselības aprūpe un farmācijas regulējums

Mūsu pieredze veselības zinātnēs ietver pakalpojumu sniegšanu attiecībā uz veselības aprūpes, zāļu un medicīnisko ierīču sektoru. Mums ir daudzu gadu pieredze, sniedzot konsultācijas, vedot tiesvedības un atbilstības novērtēšanu farmācijas nozarēs. Mūsu zināšanas specifiskajā nozarē ļauj mums nodrošināt pievienoto vērtību, sniedzot uz industriju vērstas juridiskās konsultācijas.

COBALT specializējas farmācijas regulējumā, un mums ir pieredze un zināšanas šādās jomās:

 • Reklāma un marketings
 • Ar produktiem saistītā atbildība
 • Klīniskie pētījumi
 • Intelektuālā īpašuma aizsardzība un attiecīgo tiesību īstenošana
 • Produktu laišana tirgū (tirdzniecības atļaujas, reģistrācija un paziņošana)
 • Cenu noteikšana un kompensējamie medikamenti
 • Komerclīgumi (izplatīšana, marketings, ziedojumi)
 • Datu aizsardzība
 • Atbilstība iekšējām prasībām (SOP)
 • Konkurences tiesības (marketinga un tirdzniecības kampaņu analīze, dominējošā stāvokļa jautājumi, nozaru pētījumi, apmācība)
 • Publiskie iepirkumi
 • Muitas un kārtības uzraudzīšanas jautājumi
 • Tiesvedība