Informācijas tehnoloģijas un komunikācijas

Informācijas tehnoloģijas un komunikācijas ir jebkura uzņēmuma vai nozares neatņemama sastāvdaļa. Tās atvieglo uzņēmējdarbības un ražošanas procesus, ļauj iegūt un apstrādāt liela apjoma datus un savieno uzņēmumus ar to klientiem, tādā veidā palielinot efektivitāti un produktivitāti.

COBALT speciālistu komanda var sniegt Jums konsultācijas par visiem jautājumiem, kas attiecas uz informācijas tehnoloģiju un komunikāciju tiesībām, tostarp:

  • Vienošanās par programmatūras izstrādi, licencēšanu, izplatīšanu un apkalpošanu
  • Ekspluatēšanas un apkalpošanas līgumi
  • Mākoņpakalpojumi
  • Ārpakalpojumi
  • Programmatūras un aparatūras iepirkumi
  • Informācijas tehnoloģiju darījumi
  • Elektronisko saziņas līdzekļu tiesiskais regulējums, tostarp paziņojumi un licencēšana
  • Datu pārkāpumu un atbildības jautājumi
  • Autortiesību jautājumi
  • Tiešsaistes noteikumi un privātuma politika