Datu aizsardzība

Moderni uzņēmumi un organizācijas paļaujas uz nepārtrauktu informācijas plūsmu. Personas datu apstrāde notiek vienmēr, kad uzņēmums apstrādā klientu, darbinieku vai līgumpartneru datus. Jaunās tehnoloģijas un pakalpojumi balstās uz datiem un to apstrādi. Padziļinātās zināšanas par datu apstrādes normatīvajiem aktiem ir būtiskas, lai nodrošinātu atbilstību noteikumiem, lietotāja privātuma aizsardzību un uzņēmuma mērķu sasniegšanu. Mākoņskaitļošana, sociālie tīkli un pārrobežu tirdzniecība rada jaunas datu apstrādes bažas un risināmus jautājumus. Mūsu pieredzējusī komanda ir gatava palīdzēt Jums orientēties sarežģītajā tiesību nozarē.

Mēs konsultējam vietējos un starptautiskos uzņēmumus par visiem datu aizsardzības un privātuma jautājumiem. Mums ir pieredze, strādājot ar datu aizsardzības jautājumiem visās nozarēs, tostarp finanšu, apdrošināšanas, farmācijas, telekomunikāciju, tiešsaistes un mazumtirdzniecības nozarēs. Mēs arī specializējamies darbinieku datu aizsardzībā (videonovērošana, interneta uzraudzīšana, e-pasta un tālruņa lietošana).

COBALT piedāvā konsultācijas par:

 • Vispārējām tiesībām uz privātumu un datu aizsardzības tiesību aktiem
 • Datu apstrādes līgumiem, privātuma politiku un piekrišanu noteikumiem/formām
 • Datu apstrādes iekšējām procedūrām un politiku
 • Ziņotāju shēmu īstenošanu
 • Sarežģītas pārrobežu datu nosūtīšanas īstenošanu
 • Datu apstrādes reģistrēšanu valsts iestādēs
 • Datu nosūtīšanu ārpus ES/EEZ (atbilstoša drošība, paraugnoteikumi, ‘drošu patvērumu’, saistošie korporatīvie noteikumi)
 • E-privātumu un E-marketingu (e-pasts, SMS, zvanu kampaņas, sīkdatnes, publiskās direktorijas)
 • Dokumentu un informācijas saglabāšanas noteikumiem
 • Strīdu risināšanu ar datu subjektiem un valsts iestādēm
 • Datu aizsardzības atbilstības novērtējumiem
 • Personas datiem M&A darījumos
 • Tiešsaistes privātuma politikas, noteikumu sagatavošanu un ieviešanu
 • Specifiskām konsultācijām nozarēs, tādās kā veselības zinātnes