Finanšu pakalpojumu regulējums

COBALT ir izpelnījies atzinību par tā ievērojamo pieredzi un orientēšanos finanšu pakalpojumu regulējošajā sfērā. Mūsu pakalpojumus izvēlas daudzas vietēja un starptautiska mēroga bankas un citi finanšu pakalpojumu sniedzēji, kad tiem nepieciešama palīdzība jaunu pakalpojumu ieviešanā vai savas darbības pārkārtošanā. Mēs sniedzam konsultācijas arī lielākajām finanšu institūcijām par M&A darījumu tiesiskajiem aspektiem.

COBALT piedāvā plašu juridisko pakalpojumu klāstu, tai skaitā:

  • Reglamentēto finanšu iestāžu licencēšana un reģistrēšana
  • Konsultācijas par vispārējo atbilstību (compliance) normatīvo aktu un regulējuma prasībām, to audits
  • Noteikumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanas novēršanu  atbilstība normatīvo aktu prasībām
  • Klientu interešu pārstāvība finanšu pakalpojumus regulējošajās kompetentajās iestādēs
  • Finanšu iestāžu un  to pakalpojumu politikas un procedūru izstrāde
  • Klienta interešu pārstāvība likumprojektu izstrādē
  • Konsultācijas par tieši piemērojamo ES finanšu iestāžu un finanšu pakalpojumu tiesību aktu ietekmi

Daudzu gadu gaitā esam veiksmīgi sadarbojušies ar galvenajām nozares iestādēm, tostarp biržām, finanšu uzraudzības iestādēm un citām uzraugošajām institūcijām. Mūsu komanda pastāvīgi sniedz konsultācijas globālām un starptautiskām finanšu institūcijām par reglamentējošo un naudas atmazgāšanas novēršanas jautājumu juridiskajiem aspektiem saistībā ar pārrobežu finanšu pakalpojumu sniegšanu Baltijas valstīs.

Sniedzot juridisko palīdzību saistībā ar neseno ārpusbanku patēriņa aizdevumu uzplaukumu Baltijas valstīs, COBALT juristu komanda ir guvusi nepastarpinātu pieredzi dažādos normatīvo aktu piemērošanas un atbilstības jautājumos par pūļa finansējumu (crowd funding) un citiem inovatīviem finansēšanas risinājumiem.