Apdrošināšana

Mums ir plaša pieredze, sniedzot dažāda veida juridiskos pakalpojumus  vietējām un starptautiska mēroga apdrošināšanas sabiedrībām, jautājumos, kas saistīti ar Baltijas valstu reģionu. Mūsu juristi piedāvā konsultācijas un palīdzību apdrošināšanas sabiedrībām jautājumos par piemērojamiem normatīviem aktiem, tai skaitā par apdrošināšanas sabiedrību meitas sabiedrību vai filiāļu nodibināšanu, kā arī apdrošināšanas sabiedrību kapitāldaļu iegādi.

Mūsu juristiem ir ievērojama pieredze klientu pārstāvībā strīdu pirmstiesas stadijā un strīdu risināšanā tiesā ar apdrošināšanas sabiedrību klientiem, tai skaitā starpniekiem un apdrošinātajiem. Mums ir arī prasmes un liela pieredze citu pakalpojumu sniegšanā, kas saistīti ar apdrošināšanas strīdiem, tostarp šķīrējtiesu, mediācijas pakalpojumu sniegšanā un administratīvo strīdu risināšanā.

COBALT sniedz dažāda veida pakalpojumus saistībā ar apdrošināšanas tiesību licencēšanas un citiem darbību regulējošajiem jautājumiem, arī konsultācijas par apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, atverot filiāli vai izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību. Mūsu komanda sniedz konsultācijas par dažāda veida apdrošināšanas jautājumiem, tai skaitā:

  • Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas normatīvie un līgumiskie jautājumi
  • Apdrošināšanas starpnieku darbības normatīvie un līgumiskie jautājumi
  • Apdrošināšanas prasību strīdu risināšana
  • Apdrošināšanas sabiedrību padziļinātā izpēte un saistītās M&A konsultācijas
  • Kredītapdrošināšana un apdrošināšanas saistības attiecībā uz aizņēmumu darījumiem