Valsts atbalsts

Valsts atbalsta noteikumi ierobežo valsts atbalstu privātai saimnieciskajai darbībai. Šo noteikumu mērķis ir novērst valsts līdzekļu šķērdēšanu un konkurences kropļošanu. Prettiesisks valsts atbalsts ir jāatmaksā, tāpēc iestādei un labuma saņēmējam jāpārbauda, vai konkrēts pasākums ir valsts atbalsts un vai tas ir likumīgs.

COBALT speciālistu komanda konsultē par atbalsta riskiem darījumos ar valsti un tās kontrolētiem komersantiem, kā arī palīdz veikt valsts atbalsta saskaņošanas procedūras un pārstāv klientu intereses Eiropas Komisijas veiktajās izmeklēšanās.