Konkurences tiesības

Konkurences tiesības ir viena no COBALT galvenajām darbības jomām. Mūsu konkurences tiesību speciālistu komanda sniedz palīdzību gan vietējiem, gan ārvalstu klientiem saistībā ar visiem nacionālo un ES konkurences tiesību jautājumiem. Mēs izprotam konkurences tiesību ekonomiskos aspektus, un mēs pārzinām dažādas nozares regulējošos normatīvos aktus. Sniedzam pakalpojumus šādās konkurences tiesību jomās:

  • Horizontālās vienošanās (t. sk. karteļi)
  • Dominējošais stāvoklis
  • Vertikālās vienošanās
  • Apvienošanās kontrole
  • Pašnovērtējums un individuāli atbrīvojumi
  • Konkrētā tirgus analīze (tirgus daļu noteikšana, konkurences apstākļu novērtējums)
  • Atbilstības jautājumi (konkurences tiesību ievērošanas programmas, auditi, apmācība, standartlīgumi)
  • Piemērošana administratīvajā procesā
  • Piemērošana civilprocesā