Tiesvedība

Tiesvedība ir COBALT juridiskās prakses stūrakmens. Mēs sniedzam klientiem juridisko palīdzību tiesvedības procesos, kas aptver dažādus uzņēmējdarbības un darījumu jautājumus, Baltijas valstu un Baltkrievijas tiesās. Klientu uzdevumā izstrādājam tiesvedības stratēģijas. Mēs palīdzam klientiem nodrošināt optimālu tādu komercstrīdu risināšanu, kas skar nekustamo īpašumu, būvniecības procesu, apdrošināšanu, finanšu pakalpojumus, preču zīmes, autortiesības, patentus, publiskos iepirkumus, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, enerģētiku un konkurences tiesības, kā arī maksātnespējas un reorganizācijas procesus. Mūsu komanda pārstāv klientu intereses civilajos, administratīvajos un kriminālprocesos, kā arī konstitucionālajās tiesās.

COBALT ir uzkrājis unikālu pieredzi, pārstāvot klientus augstākajās Eiropas tiesās: Eiropas Cilvēktiesību tiesā un Eiropas Savienības tiesā (Court of Justice of the European Union). Mūsu advokātu vestās lietas ir kļuvušas par šo abu tiesu judikatūras nozīmīgu daļu.

Pārstāvot klientu intereses, mēs apvienojam mūsu plašās zināšanas ar pieredzi, un mūsu iesaistīšanās lietā ievērojami pārsniedz pārstāvību tiesas zālē. Mūsu klienti uzskata mūs par uzticamu partneri tiesvedībā un strīdu risināšanā. Tāpēc varam lepoties ar augstu reputāciju mūsu vietējo un starptautisko klientu vidū. Mūsu īpašā komandas pieeja tiesvedības jautājumu risināšanā ir mūsu panākumu atslēga. Klientiem nodrošinām augstākā līmeņa tiesvedības un pārrunu vešanas prasmes un zināšanas attiecīgajā tiesību jomā, pārskatu par strīda risināšanas stratēģiju un izpratni par strīda komerciālajiem aspektiem.