Šķīrējtiesas process

Mēs dodam priekšroku mediācijai un samierināšanai. Ja šī pieeja nav iespējama, mēs veiksmīgi pārstāvam mūsu klientus šķīrējtiesās. Pārstāvam klientus sarežģītos komercstrīdos un pārrobežu strīdos. Mūsu pieredze aptver gan vietēja mēroga, gan starptautiskos jautājumus un daudzas jomas, piemēram, nekustamo īpašumu, būvniecību, enerģētiku, telekomunikācijas un apdrošināšanu.

COBALT komanda pārstāv gan korporatīvos klientus, gan valsts institūcijas vietējos un starptautiskajos šķīrējtiesas procesos. Esam guvuši lielu pieredzi, strādājot saskaņā ar ICC, UNCITRAL, ICSID, SCC, LCIA, kā arī Somijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tirdzniecības kameru šķīrējtiesu noteikumiem.

Mūsu panākumu atslēga ir komandas pieejā, piedāvājot klientiem augsta līmeņa pieredzi un iemaņas šķīrējtiesas lietās un procesā apvienojumā ar padziļinātām zināšanām atbilstošajā tiesību nozarē. Sniedzam konsultācijas par šķīrējtiesu klauzulu formulēšanu, juridiskos atzinumus par izskatāmā strīda priekšmetu un procedūru, kā arī sniedzam palīdzību starptautisko šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanā un izpildē Baltijas valstīs un Baltkrievijā.