Restrukturizācija un maksātnespēja

COBALT restrukturizācijas un maksātnespējas prakse aptver plaša spektra jautājumus, sākot ar parādu juridisku restrukturēšanu, uzņēmumu reorganizāciju un kreditoru un debitoru pārstāvību līdz pat pārrobežu maksātnespējas un darbības atjaunošanas procesiem. Mūsu komanda strādā ar korporatīvajiem, finanšu un kapitāla tirgiem, M&A, tiesvedību un citām ar reorganizāciju un maksātnespēju saistītajām specializācijas jomām. Pateicoties mūsu starpdisciplinārajai pieejai, spējam identificēt un risināt plašu problēmjautājumu klāstu, kam var būt izšķiroša nozīme, konsultējot vai pārstāvot mūsu klientus sarežģītos restrukturizācijas un maksātnespējas procesos.

Mūsu profesionālā darbība ietver: bankrota un restrukturizācijas procesa uzsākšanu, dokumentu sagatavošanu tiesai un kreditoru sapulcēm, kreditoru iesniegumu sagatavošanu un iesniegšanu, aizstāvību pret prettiesiskiem un nepamatotiem maksātnespējas pieteikumiem, sadarbību ar kreditoriem un citiem labuma guvējiem, veicot bankrota procesā iesaistīto uzņēmumu noslēgto darījumu padziļināto juridisko izpēti, procesuālo dokumentu sagatavošanu uzņēmumu darījumu apstrīdēšanai maksātnespējas procesa laikā, kreditoru pārstāvību un konsultēšanu maksātnespējas procesa laikā, reorganizācijas pārskatu un plānu sagatavošanu un koordinēšanu starp ieinteresētajām personām, kā arī konsultāciju sniegšanu maksātnespējas, bankrota un restrukturizācijas laikā. Mūsu pieredzējusī starpdisciplinārā komanda ir guvusi plašu pieredzi, strādājot ar dažādām finanšu iestādēm un citiem nodrošinātiem kreditoriem nodrošināto prasību izpildei un piedziņai maksātnespējas procesa laikā. Mūsu juristi ir profesionāļi, kas izprot klienta biznesa vajadzības, sniedzot palīdzību aktīvu vai uzņēmumu atgūšanai.