Profesionālā palīdzība vāciski

Auf Deutsch

Vācija tradicionāli ir nozīmīgs Baltijas valstu tirdzniecības partneris, tāpēc pieprasījums pēc juridiskajiem pakalpojumiem vācu valodā ir visai augsts. Mēs, COBALT  nodrošinām specializētas konsultācijas gan vietējiem komersantiem, kas vēlas iekļūt Vācijas, Austrijas vai Šveices tirgos, gan vāciski runājošiem investoriem ar biznesa attīstības plāniem Baltijas valstu reģionā.

Mūsu komanda sastāv no augsti kvalificētiem advokātiem, kuri ieguvuši maģistra vai doktora grādus labākajās Vācijas universitātēs un guvuši praksi vācu advokātu birojos. Pateicoties šādām zināšanām un pieredzei, mūsu juristu komanda labi izprot tiesību sistēmu un biznesa kultūru vāciski runājošās valstīs.

Pateicoties ilgstošai un pārbaudītai sadarbībai ar labākajiem Vācijas, Šveices un Austrijas advokātu birojiem, saviem klientiem spējam operatīvi organizēt kvalitatīvākās juridiskās konsultācijas par vissarežģītākajiem jautājumiem, kas skar šo valstu tiesisko regulējumu.