Farmācija un veselības aprūpe

Mēs sniedzam pilna spektra juridiskos pakalpojumus starptautiskiem farmācijas uzņēmumiem, vietējiem un reģiona medicīnisko produktu izplatītājiem, medicīnas pakalpojumu sniedzējiem, uzturvielu, uztura bagātinātāju, medicīnas ierīču un citu ar veselību un labsajūtu saistītu preču ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Biroja ekspertu specifiskās zināšanas un nozares pārzināšana ļauj pievienot mūsu darbam papildus vērtību, sniedzot juridisko palīdzību efektīvi un atbilstoši nozares aktualitātēm.

Mēs piedāvājam kvalificētu juridisko atbalstu farmācijas un veselības aprūpes nozarē šādās jomās:

 • Korporatīvie jautājumi – filiāļu dibināšana un pārvaldība
 • M&A darījumi veselības aprūpes jomā
 • Darba tiesības
 • Reklāma un marketings
 • Ražotāja atbildība par preces drošību
 • Klīniskie pētījumi
 • Intelektuālā īpašuma aizsardzība un tiesību nodrošināšana
 • Produktu ievešana tirgū (tirdzniecības atļaujas, reģistrācija un paziņojumi)
 • Cenu noteikšana un kompensācija
 • Komercdarījumi (izplatīšana, tirdzniecība, ziedojumi)
 • Datu aizsardzība
 • Atbilstība uzņēmuma iekšējām prasībām (SOP)
 • Konkurences tiesības (marketinga un pārdošana kampaņu analīze, dominējoša stāvokļa jautājumi, nozares izpēte, apmācības)
 • Publiskie iepirkumi
 • Muitas un policijas jautājumi
 • Tiesvedība