Patēriņa preces, tirdzniecība un izplatīšana

Mūsu juristi sniedz profesionālas konsultācijas par tādiem jautājumiem, kā noteikumi attiecībā uz preču izcelsmes norādēm, pārtikas un preču drošuma prasības, iepakojuma un marķējuma prasības, divējādas izmantošanas preces un tehnoloģijas.

COBALT konsultē uzņēmumus Baltijas valstīs un Baltkrievijā dažādos pārrobežu tirdzniecības un izplatīšanas jautājumos, regulāri palīdzot plašam klientu lokam risināt visdažādākos problēmjautājumus saistībā ar atbildību par preču trūkumiem: preču atsaukumi, atbilstība preču drošības noteikumiem, jautājumi saistībā ar preču marķēšanu. Mēs arī sniedzam atbalstu piespiedu izpildes, atbilstības un strīdu lietās, kas saistīti ar preču drošības jautājumiem.