Uģis Zeltiņš ir COBALT Latvijas biroja konkurences tiesību prakses grupas vadītājs. Viņš ir strādājis kā vadošais advokāts daudzās ES un konkurences tiesību, valsts atbalsta un publisko iepirkumu lietās. Pirms pievienošanās COBALT Uģis bija LR Satversmes tiesas padomnieks ES tiesību jautājumos. Viņš analizē biroja vešanai nodoto civilo un administratīvo strīdu konstitucionālos aspektus. Uģis ir pasniedzis konkurences, ES un starptautiskās tiesības augstskolās, kā arī lasījis lekcijas tiesnešiem par konkurences un valsts atbalsta jautājumiem.

  • Konkurences tiesības - Band 1, Chambers Europe 2020
  • ES un konkurences tiesības - Rising star, Legal 500 2020
  • Tiesvedība un strīdu risināšana - Band 3, Chambers Global 2020
  • Tiesvedība un strīdu risināšana - Band 3, Chambers Europe 2020
Klienti novērtē Uģa Zeltiņa izcilās zināšanas un lielisko darbu. Viens no avotiem atzīmē viņa ievērojamo praktisko pieredzi un teicamās akadēmiskās zināšanas. Uģim ir plaša pieredze, pārstāvot lietās, kas saistītas ar dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, apvienošanās kontroli, atbilstības jautājumiem un negodīgu konkurenci.
CHAMBERS EUROPE 2019, KONKURENCES TIESĪBAS