Uģis Zeltiņš ir COBALT Latvijas biroja konkurences tiesību prakses grupas vadītājs. Viņš ir strādājis kā vadošais advokāts daudzās ES un konkurences tiesību, valsts atbalsta un publisko iepirkumu lietās. Pirms pievienošanās COBALT Uģis bija LR Satversmes tiesas padomnieks ES tiesību jautājumos. Viņš analizē biroja vešanai nodoto civilo un administratīvo strīdu konstitucionālos aspektus. Uģis ir pasniedzis konkurences, ES un starptautiskās tiesības augstskolās, kā arī lasījis lekcijas tiesnešiem par konkurences un valsts atbalsta jautājumiem.

  • Konkurences tiesības - Band 2, Chambers Europe 2019
  • Tiesvedība un strīdu risināšana - Band 4, Chambers Global 2019
  • ES un konkurences tiesības – Next generation lawyer, Legal 500 2019
Uģis Zeltiņš guvis atzinību ar konkurences tiesībām saistītu tiesvedību vešanā.
Chambers Global 2016, Konkurences tiesības