Toms strādā biroja tiesvedības un strīdu risināšanas, konkurences tiesību, kā arī uzņēmumu apvienošanās un iegādes prakses grupās.

Viņa specializācijas jomas ir starptautiskās un Eiropas tiesībās, īpaši, starptautiskās privāttiesības un starptautiskais komercšķīrējtiesas un investīciju šķīrējtiesas process.

Toms ieguvis doktora grādu tiesību zinātnēs Kopenhāgenas universitātē. Savā izpētē viņš analizēja šķīrējtiesas procesa saikni ar cilvēktiesībām, īpaši šķīrējtiesas sprieduma apstrīdēšanas mehānisma mijiedarbību ar pušu procesuālajām cilvēktiesībām Eiropas Cilvēktiesību konvencijas ietvaros.