Dr. Toms
Krūmiņš
Jurists / Latvija
 
Par

Toms strādā biroja tiesvedības un strīdu risināšanas, konkurences tiesību, kā arī uzņēmumu apvienošanās un iegādes prakses grupās.

Viņa specializācijas jomas ir starptautiskās un Eiropas tiesībās, īpaši, starptautiskās privāttiesības un starptautiskais komercšķīrējtiesas un investīciju šķīrējtiesas process.

Toms ieguvis doktora grādu tiesību zinātnēs Kopenhāgenas universitātē. Savā izpētē viņš analizēja šķīrējtiesas procesa saikni ar cilvēktiesībām, īpaši šķīrējtiesas sprieduma apstrīdēšanas mehānisma mijiedarbību ar pušu procesuālajām cilvēktiesībām Eiropas Cilvēktiesību konvencijas ietvaros.

 
cv
Valodas
Latviešu, angļu 

Izglītība un dalība organizācijās
  • Doktora grāds tiesību zinātnēs (Ph.D.), Kopenhāgenas universitāte (2019. gads)
  • Starptautiskā šķīrējtiesu tiesību akadēmija (stipendijas ieguvējs), Parīze, Francija (2017. gads)
  • Hāgas Starptautisko tiesību akadēmija: Starptautisko privāttiesību vasaras kurss (2015. gads)
  • Tiesību maģistra grāds ar izcilību starptautiskajās un salīdzinošajās privāttiesībās, Groningenas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Groningena, Nīderlande (2014. gads)
  • Tiesību bakalaura grāds, Māstrihtas Universitāte, Eiropas tiesību skola, Juridiskā fakultāte, Māstrihta, Nīderlande (2013. gads)


Publikācijas
VAIRĀK