Sandija Novicka ir COBALT Latvijas biroja partnere un vada biroja nodokļu prakses grupu. Viņa ir nodokļu, valsts atbalsta, publisko iepirkumu un apdrošināšanas pakalpojumu eksperte. Sandija ir vadījusi daudzus sarežģītus nodokļu plānošanas projektus un nodokļu tiesvedības lietas, jo īpaši netiešo nodokļu jomā. Sandijas plašās zināšanas dažādās tiesību nozarēs ļauj viņai rast vislabākos risinājumus gan slēdzot darījumus, gan tiesvedības procesos. Sandija ir lasījusi lekcijas nodokļu tiesībās, ES tiesībās un valsts atbalsta jautājumos Tiesnešu mācību centrā, Valsts administrācijas skolā un Rīgas juridiskajā augstskolā, kā arī ir autore daudzām publikācijām minētajās jomās.

  • Nodokļi - Band 1, Chambers Europe 2020
  • Nodokļi - Leading individual, Legal 500 2020
Sandija Novicka saņem pārliecinošas uzslavas no klientiem. Viņi saka: "Viņas atbalsts bija ātrs, kvalitatīvs un ar visaptverošu izpratni par problēmas būtību".
Chambers Europe, Nodokļi