Sabīne
Zaula
Zvērināta advokāta palīdze / Latvija
 
Par

Sabīne ir COBALT Junioru programmas absolvente un biroja komandai pievienojās 2018. gadā. Viņa ir zvērināta advokāta palīdze tiesvedības prakses grupā. Pirms pievienošanās COBALT Sabīne ieguva pieredzi citā advokātu birojā Latvijā.

Līdzās profesionālajai darbībai Sabīne aktīvi piedalās dažādās nacionālās tiesu procesu izspēlēs, viņa ir 2017. gada profesora K. Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēles uzvarētāja un 2019. gada prestižās Frankfurtes starptautiskā šķīrējtiesas procesa izspēles investīciju tiesībās 3. vietas ieguvēja.

 
cv
Valodas
Latviešu, angļu, vācu (pamatzināšanas)

Izglītība un dalība organizācijās
  • Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija, Latvijas Universitāte (2019. gads)
  • Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte (2017. gads)
  • Studijas apmaiņas programmā, Starptautiskās un Eiropas tiesības, Utrehtas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Nīderlande (2016. gads)
  • Vasaras skola Juridiskajā fakultātē, Kopenhāgenas Universitāte, Dānija (2016. gada jūlijs)
  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija (kopš 2019. gada)


Publikācijas