Juta
Meimere
Juriste / Latvija
 
Par

Juta specializējas būvniecības un nekustamā īpašuma jautājumos. Viņai ir plaša pieredze kadastra un apbūves tiesību jautājumu risināšanā. Pirms pievienošanās COBALT Juta strādājusi Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajā nodaļā, tajā skaitā vadījusi juridisko daļu, kā arī vienā no lielākajām bankām Latvijā.

 
cv
Valodas
Latviešu, angļu, krievu, spāņu (pamatzināšanas), vācu (pamatzināšanas)

Izglītība un dalība organizācijās
  • Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē ar jurista kvalifikāciju, Latvijas Universitāte (2015. gads)
  • Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte (2013. gads)


Publikācijas