Juta specializējas būvniecības un nekustamā īpašuma jautājumos. Viņai ir plaša pieredze kadastra un apbūves tiesību jautājumu risināšanā. Pirms pievienošanās COBALT Juta strādājusi Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajā nodaļā, tajā skaitā vadījusi juridisko daļu, kā arī vienā no lielākajām bankām Latvijā.