Ingrīda Kariņa-Bērziņa ir COBALT Latvijas biroja partnere, zvērināta advokāte un intelektuālā īpašuma un tehnoloģiju prakses grupas vadītāja. Viņai ir plaša un vispusīga pieredze intelektuālā īpašuma tiesībās un ar to saistītajās jomās. Ingrīda ir dzimusi un uzaugusi Vilmingtonā, Delaverā, un ir kvalificēta praktizēt gan ASV (Pensilvānijas un Ņūdžersijas advokātu asociācija, ASV Patentu un preču zīmju birojs (USPTO)), gan Latvijā. Viņa ir Latvijas un Eiropas Savienības patentpilnvarotā preču zīmju un dizainparaugu lietās.

Ingrīda pasniedz Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā, Rīgas Juridiskajā augstskolā, un ir dažādu ekspertu grupu intelektuālā īpašuma tiesību jomā locekle. Viņa konsultē Latvijas, Baltijas un starptautiskus uzņēmumus preču zīmju, dizainparaugu, autortiesību, patentu, telekomunikāciju un jaunuzņēmumu jautājumos, ASV līgumtiesībās, farmācijas un zāļu regulējumā, IP stratēģijas izstrādē, kā arī pārstāv klientus strīdu risināšanā.

  • Intelektuālais īpašums - Band 1, Chambers Europe 2019
  • Intelektuālais īpašums, informāciju tehnoloģijas un telekomunikācijas - Vadoša speciāliste, Legal 500 2019
  • Vadoša preču zīmes speciāliste - World Trademark Review 1000 2018
  • Intelektuālais īpašums - Vadoša speciāliste, IP STARS 2019
Izcelta kā viena no Latvijas īstajām intelektuālā īpašuma speciālistēm ar dziļām zināšanām par visiem šīs jomas jautājumiem.
Chambers Europe 2016, Intelektuālais īpašums