Inga Tenisa specializējas banku un finanšu tiesībās. Pirms pievienošanās COBALT Inga vairāk nekā 10 gadus strādājusi Unicredit Bank AS (iepriekš Vereinsbank Riga AS un HVB Bank Latvia AS), tajā skaitā vadījusi bankas juridisko departamentu, kura pārraudzībā bija arī bankas filiāļu juridiskās nodaļas Igaunijā un Lietuvā. Ingai ir plaša pārrobežu pieredze finanšu iestāžu regulēšanas, finansēšanas, restrukturizācijas un refinansēšanas jautājumu risināšanā. 

  • Valodas
  • Latviešu, Angļu, Krievu, Vācu
  • Izglītība un dalība organizācijās
  • Profesionālais maģistra grāds finanšu vadībā, Banku augstskola (2019. gads)
  • Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs, Biznesa augstskola Turība (2007. gads)
  • Cīrihes Universitāte, Šveices Banku Institūts, ziemas semestra studijas finanšu/banku tiesībās maģistra un doktorantūras programmās (2005./2006. gads)
  • Dabas zinātņu maģistra grāds vides zinātnē, Latvijas Universitāte (2004. gads)
  • Jurista diploms, Latvijas Universitāte (2003. gads)
  • Publikācijas