Ģirts Lejiņš specializējas korporatīvo un komerctiesību jautājumos, finanšu tiesībās un tiesvedībā. Viņam ir vairāk kā 20 gadu pieredze, pārstāvot dažādus klientus, tai skaitā Latvijas valdību, starptautiskas finanšu institūcijas un uzņēmumus, sarežģītos komerctiesību un finanšu tiesību jautājumos. Ģirts ir plaši atzīts eksperts šajās jomās, kā arī šķīrējtiesu jautājumos. Viņš ir sekmīgi pārstāvējis klientus vairākos nozīmīgos starptautiskās šķīrējtiesas procesos.

  • Banku un finanšu tiesības - Eminent Practitioner, Chambers Europe 2020
  • Korporatīvās un komerctiesības - Eminent Practitioner, Chambers Global 2020
  • Korporatīvās un komerctiesības - Eminent Practitioner, Chambers Europe 2020
  • Tiesvedība un strīdu risināšana - Eminent Practitioner, Chambers Global 2020
  • Tiesvedība un strīdu risināšana - Eminent Practitioner, Chambers Europe 2020
  • Finanses un korporatīvās tiesības - Highly regarded, IFLR 1000 2019
  • Enerģētika un infrastruktūra - Highly regarded, IFLR 1000 2019
Ģirtam Lejiņam ir ievērojama pieredze un padziļinātas zināšanas banku un finanšu jomā, tai skaitā finanšu pakalpojumu regulējuma jautājumos un finansēšanas darījumos.
CHAMBERS EUROPE 2019, BANKU UN FINANŠU TIESĪBAS