Ģirts Lejiņš specializējas korporatīvo un komerctiesību jautājumos, finanšu tiesībās un tiesvedībā. Viņam ir vairāk kā 20 gadu pieredze, pārstāvot dažādus klientus, tai skaitā Latvijas valdību, starptautiskas finanšu institūcijas un uzņēmumus, sarežģītos komerctiesību un finanšu tiesību jautājumos. Ģirts ir plaši atzīts eksperts šajās jomās, kā arī šķīrējtiesu jautājumos. Viņš ir sekmīgi pārstāvējis klientus vairākos nozīmīgos starptautiskās šķīrējtiesas procesos.

  • Korporatīvās un komerctiesības – Izcils speciālists, Chambers Global 2019
  • Tiesvedība un strīdu risināšana – Izcils speciālists, Chambers Global 2019
  • Finanses un kapitāla tirgi - Izcils speciālists, Chambers Europe 2019
  • Korporatīvās un komerctiesības – Izcils speciālists, Chambers Europe 2019
  • Finanses un korporatīvās tiesības - Vadošs speciālists, IFLR 1000 2019
  • Enerģētika un infrastruktūra - Vadošs speciālists, IFLR 1000 2019
Partneris Ģirts Lejiņš ir viens no izcilākajiem banku un finanšu tiesību jomas speciālistiem Latvijā.
Chambers Europe, Finanses un kapitāla tirgi