Gabriela
Šantare
Zvērināta advokāta palīdze / Latvija
 
Par

Gabriela ir sertificēta datu aizsardzības speciāliste, kas specializējusies privātuma, nodokļu, vides, administratīvo un konstitucionālo tiesību jautājumos. Piedalījusies dažādās nacionāla mēroga tiesas procesa izspēlēs un vairākkārt pārstāvējusi Latviju starptautiskās izspēlēs starptautisko publisko un Eiropas Savienības tiesību jomā. 2019. gadā Gabriela kļuva par profesora K. Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēles uzvarētāju. Studiju laikā viņa ir ieguvusi Kristīnes Krūmas piemiņas stipendiju par izcilību Eiropas Savienības un starptautiskajās tiesībās.

 
cv
Valodas
Latviešu, angļu, krievu (pamatzināšanas), franču (pamatzināšanas)

Izglītība un dalība organizācijās
  • Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē ar jurista kvalifikāciju, Latvijas Universitāte (2020. gads)
  • Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte (2018. gads)
  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija (kopš 2021. gada)
  • Sertificēta datu aizsardzības speciāliste Latvijā


Publikācijas
VAIRĀK
 
Pieredze
VAIRĀK