Gabriela ir specializējusies privātuma, nodokļu, vides, administratīvo un konstitucionālo tiesību jautājumos. Piedalījusies dažādās nacionāla mēroga tiesas procesa izspēlēs un vairākkārt pārstāvējusi Latviju starptautiskās izspēlēs starptautisko publisko un Eiropas Savienības tiesību jomā. 2019. gadā Gabriela kļuva par profesora K. Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēles uzvarētāju. Studiju laikā viņa ir ieguvusi Kristīnes Krūmas piemiņas stipendiju par izcilību Eiropas Savienības un starptautiskajās tiesībās.