Dr. Edvīns
Danovskis
Akadēmiskais konsultants / Latvija
 
Par

Edvīns Danovskis ir administratīvo tiesību eksperts. Kopš 2007. gada viņš ir docētājs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedrā, un docē studiju kursus "Administratīvās tiesības", "Administratīvā procesa tiesības", "Ierēdņu tiesības", "Administratīvo sodu tiesības". Galvenās pētījumu tēmas - publisko un privāto tiesību mijiedarbības problēmas, administratīvā atbildība, valsts dienesta tiesības, valsts atbildība.

 
cv
Valodas
Latviešu, angļu, krievu, vācu

Izglītība un dalība organizācijās
  • Tiesību zinātņu doktora zinātniskais grāds, Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte (2013. gads)
  • Tiesību maģistra grāds, ar izcilību, Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte (2009. gads)
  • Tiesību bakalaura grāds, ar izcilību, Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte (2007. gads)


Publikācijas
VAIRĀK