Dita Buša pārstāv COBALT Tiesvedību prakses grupu, sniedzot juridisko palīdzību dažāda veida civilstrīdu risināšanā. Papildus Dita konsultē klientus arī nekustamā īpašuma tiesību jautājumos, kā arī korporatīvajos jautājumos.