Artūrs ir jurists publisko tiesību un publisko iepirkumu prakses grupās, kā arī specializējies enerģētikas regulējumā. Artūrs ieguvis pieredzi strādājot ar administratīvo un konstitucionālo tiesību jautājumiem, sniedzis atbalstu liela mēroga publisko iepirkuma un enerģētikas projektu attīstīšanā.

  • Valodas
  • Latviešu, angļu, krievu
  • Izglītība un dalība organizācijās
  • Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2015. gads)
  • Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē ar jurista kvalifikāciju, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2017. Gads)
  • Publikācijas