Antra plāno un vada administratīvās, finanšu un operatīvās biroja funkcijas, koordinējot visa administratīvā personāla darbību.

  • Valodas
  • Latviešu, Angļu, Krievu
  • Izglītība un dalība organizācijās
  • Geštaltterapija (psihoterapija), Rīgas Geštalta Institūts (2016. gads)
  • Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadīšanā (MBA), Rīgas Biznesa institūts sadarbībā ar Ņujorkas Valsts Bufalo Universitāti, ASV un Otavas Universitāti, Kanāda (1997. gads)
  • Ekonomikas bakalaurs grāds, Latvijas Universitāte, Ekonomikas fakultāte (1990. gads)