Visi darījumi un lietas

Satversmes tiesa apmierina lūgumu apturēt tiesas lēmuma izpildi

2014-07-21

Pēc SIA "Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra" pieteikuma Satversmes tiesā ierosināta lieta “Par Civilprocesa likuma 495. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam". Ievērojot lietas apstākļus, SIA "Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra" vērsās Satversmes tiesā ar lūgumu apturēt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses lēmuma par izpildu raksta izsniegšanu izpildi. Lēmums par izpildu raksta izsniegšanu taisīts šķīrējtiesas sprieduma piespiedu izpildei, tas nav pārsūdzams un ir stājies spēkā, uz šī lēmuma pamata ir izdots izpildu raksts.

Satversmes tiesa 2014. gada 19. jūnijā apmierināja SIA "Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra" lūgumu un apturēja Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses lēmuma par izpildu raksta izsniegšanu izpildi līdz Satversmes tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienai.

COBALT pārstāv SIA "Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra" intereses Satversmes tiesā.