Visi darījumi un lietas

No Ekonomikas ministrijas par labu komandītsabiedrībai Expo 2015 piedzīti 370 800 eiro

2018-12-06

2018. gada 3. decembrī Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments pieņēma lēmumu neierosināt kasācijas tiesvedību komandītsabiedrības Expo 2015 strīdā ar Ekonomikas ministriju, atstājot spēkā Kurzemes apgabaltiesas spriedumu, ar kuru no Ekonomikas ministrijas par labu komandītsabiedrībai Expo 2015 tika piedzīti 370 800 eiro, tostarp tiesāšanās izdevumi. AT lēmums nav pārsūdzams.

Lieta tika ierosināta pēc komandītsabiedrības Expo 2015 iesniegtās prasības tiesā pret Ekonomikas ministriju par zaudējumu piedziņu attiecībā uz neapmaksātajiem producēšanas pakalpojumiem un nelikumīgi pieprasīto bankas garantiju pēc 2015. gada janvāra valdības lēmuma par Latvijas dalības atsaukšanu izstādē Expo Milano 2015.

No AT lēmuma secināms, ka komandītsabiedrība EXPO 2015 nav vainojama 2013. gadā noslēgto līgumu par Latvijas paviljona projektēšanu un pasākumu producēšanu izstādē Expo Milano 2015 izbeigšanā un kaitīgo seku radīšanā Ekonomikas ministrijai. AT savā nolēmumā uzsvērusi, ka tiesa nav konstatējusi komandītsabiedrības Expo 2015 “prettiesisku/ vainojamu rīcību līgumu izbeigšanā un kaitīgo seku radīšanā atbildētājai”, kā arī atzinusi, ka “ne maldība, ne viltus parakstīto 20 aktu atzīšanai par spēkā neesošiem nav konstatējama”, tādējādi apstiprinot, ka komandītsabiedrība Expo 2015 savas saistības pret Ekonomikas ministriju ir pildījusi atbilstoši visām līgumu un normatīvo aktu prasībām. Tiesa arī pilnībā noraidījusi Ekonomikas ministrijas pretprasību par darbu pieņemšanas – nodošanas aktu atzīšanu par spēkā neesošiem viltus dēļ un zaudējumu 632 013,04 eiro piedziņu.  

Komandītsabiedrības Expo 2015 pārstāvību tiesā nodrošināja COBALT vadošais partneris Lauris Liepa sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroja Šķiņķis Pētersons zvērinātu advokātu Matīsu Šķiņķi.