Visi darījumi un lietas

COBALT konsultē Marguerite Fund AS Latvijas Gāze akciju iegādē

2016-02-02

COBALT konsultēja Marguerite Fund vertikāli integrētā uzņēmuma AS Latvijas Gāze, kas atbild par dabasgāzes pārvadi, sadali, uzglabāšanu un piegādi Latvijā, 28,97% akciju iegādes darījuma noslēgšanā.

Akciju pārdevējs Uniper Ruhrgas International GmbH (iepriekš - E.ON Ruhrgas International GmbH) paliks AS Latvijas Gāze akcionārs ar 18,26% akciju.

Marguerite Fund ir izveidots ar sešu vadošu Eiropas finanšu institūciju (Caisse des Dépôts et Consignations, Cassa Depositi e Prestiti, European Investment Bank, Instituto de Crédito Oficial, KfW un PKO Bank Polski) un Eiropas Komisijas atbalstu, lai veiktu kapitālieguldījumus infrastruktūrā 28 ES dalībvalstu robežās. Marguerite Fund pārvaldnieks ir Marguerite Adviser S.A., neatkarīgs konsultāciju uzņēmums.

Darījuma ietvaros COBALT veica mērķsabiedrības juridisko izpēti, kā arī sniedza pilnu juridisko atbalstu darījuma dokumentācijas sagatavošanā un pārstāvēja Marguerite Adviser S.A. līguma sarunās. Marguerite Fund konsultēja COBALT komanda partnera, zverināta adokāta Guntara Zīles vadībā, kurā strādāja arī vecākais jurists Mārtiņš Tarlaps.