Visi darījumi un lietas

COBALT veiksmīgi pārstāv Centrālo vēlēšanu komisiju Augstākajā tiesā

2018-11-09

2018. gada 31. oktobrī Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments noraidīja pieteicēja 13. Saeimas deputāta kandidāta Jāņa Klauža pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmuma Nr. 80 „Par 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem” atcelšanu. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.

J. Klaužs ar pieteikumu tiesā vērsās, jo viņam ir šaubas par viņa pārstāvētā saraksta – Zaļo un Zemnieku savienības – mandātu pareizu sadali starp saraksta kandidātiem Latgales vēlēšanu apgabalā.

Tiesa konstatēja, ka atsevišķos vēlēšanu iecirkņos Līvānu novadā notika tiesiski pieļaujama iecirkņu komisiju protokolu atvēršana formālu trūkumu novēršanai. Līdz ar to no publiski pieejamās vietnes uz laiku tika izņemti dati par Līvānu novadu, tas ir, septiņiem vēlēšanu iecirkņiem. Pārbaudot elektroniskās sistēmas pārziņa sniegtās ziņas par laiku, kurā noticis datu atsaukums no publiski pieejamās vietnes, un pieteicēja sniegtās ziņas par laiku, kurā pieteicējs bija konstatējis izmaiņas, tiesa konstatēja, ka tās ir saskanīgas.

Juridisko palīdzību un pārstāvību administratīvajā procesā Augstākajā tiesā Centrālai vēlēšanu komisijai sniedza COBALT vadošais partneris un zvērināts advokāts Lauris Liepa.