Visi darījumi un lietas

COBALT veiksmīgi pārstāv AKKA/LAA strīdā ar Tet par zaudējumu piedziņu

2020-02-28

2020. gada 25. februārī Latvijas Republikas Senāta rīcības sēdē tika pieņemts lēmums neierosināt kasācijas tiesvedību, pamatojoties uz SIA Tet kasācijas sūdzību, tādējādi atstājot spēkā 2019. gada 30. jūlija Zemgales apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas spriedumu, ar kuru tika pilnībā  apmierināta Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības (AKKA/LAA) prasība par zaudējumu piedziņu, kas radušies, izmantotājam nemaksājot autoriem pienākošos atlīdzību par aizsargātu autordarbu retranslēšanu virszemes televīzijā.

Ņemot vērā spriedumā paustās atziņas, turpmāk pušu starpā vairs nevar būt strīda par to, ka retranslēšanai virszemes televīzijā piemērojama tā pati atlīdzības likme, kas tiek piemērota līdzīgam autordarbu izmantojumam – retranslēšanai kabeļtīklos, un AKKA/LAA noteiktais tarifs atbilst taisnīgas atlīdzības noteikšanas kritērijiem.

AKKA/LAA tiesvedībā pārstāvēja COBALT zvērināta advokāte Līga Fjodorova.