Visi darījumi un lietas

COBALT sniedz atbalstu Latvijas banku nozarei kredītbrīvdienu ieviešanā

2020-05-13

Latvijas Finanšu nozares asociācijas paspārnē vairākas bankas ir vienojušās par standartizētiem noteikumiem kredītmaksājumu atlikšanai saistībā ar COVID–19 krīzi. Tā sauktie moratoriji ir pieejami fiziskām personām un uzņēmumiem, un tie tika izziņoti attiecīgi 2020. gada 29. aprīlī un 5. maijā.

Abi moratoriji ir balstīti uz Eiropas Banku iestādes pamatnostādnēm, kuras bankām ļauj palīdzēt risināt klientu īstermiņa likviditātes grūtības, vienlaikus neciešot nelabvēlīgas sekas kapitāla pietiekamības ziņā. Pamatnostādņu piedāvātais labvēlības režīms ir piemērojams vienīgi gadījumā, ja par moratorija shēmu panākta vienošanās visā valsts banku nozarē vai tās būtiskā daļā. Šo ārkārtējo pasākumu mērķis ir mazināt risku epidemioloģiskajai krīzei izvērsties sistēmiskās finanšu grūtībās.

COBALT sniedza palīdzību moratoriju noteikumu sagatavošanā un saziņā ar Konkurences padomi, saņemot iestādes piekrišanu banku dalībai sarunās un šo sarunu rezultātam. Uzdevuma izpildi vadīja partneris Uģis Zeltiņš.