Visi darījumi un lietas

COBALT pārstāv Centrālo vēlēšanu komisiju administratīvajā tiesā saistībā ar Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu rezultātu atcelšanu

2020-09-24

Rīgas Domes ārkārtas vēlēšanas notika 2020. gada 29.augustā. Vēlēšanu gaitā atklājās, ka trijos iecirkņos aptuveni 600 vēlētāju aizpildītie biļeteni ir ievietoti neatbilstoši apzīmogotās vēlēšanu aploksnēs. Vēlēšanu likums neļauj šādās aploksnēs ievietotus biļetenus atzīt par derīgiem un pieskaitīt vēlētāju nodotajām balsīm. No 14. līdz 16. septembrim Administratīvā apgabaltiesa izskatīja četru politisko partiju un to apvienību pieteikumus pret Centrālo vēlēšanu komisiju (CVK), kuros tika pieteikti dažādi prasījumi - lūgts atcelt Rīgas domes vēlēšanu rezultātus trijos vēlēšanu iecirkņos, uzlikt par pienākumu CVK izsludināt atkārtotu balsošanu trijos vēlēšanu iecirkņos, pārskaitīt balsis visos Rīgas vēlēšanu iecirkņos, kā arī izsludināt atkārtotas vēlēšanas vai atkārtotu balsošanu visā Rīgas pilsētā.

Tiesa apmierināja pietiekumus par balsu pārskaitīšanu trijos Rīgas vēlēšanu iecirkņos, kuros tiesa konstatēja nejaušas cilvēcīgas kļūdas vēlēšanu iecirkņa komisijas darbā, neapzīmogojot vēlēšanu aploksnes. Administratīvā apgabaltiesa veica objektīvu pierādījumu pārbaudi un secināja, ka pārkāpumi nebija radušies ļaunprātīgas rīcības dēļ. Ievērojot minēto, tiesa atkāpās no Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma prasības atzīt par nederīgām no vēlēšanu kastes izņemtās neapzīmogotās aploksnes. Tiesa uzdeva tās atvērt un pieskaitīt kopējam nodoto balsu skaitam, lai nodrošinātu Satversmē noteiktās pilsoņu pamattiesības piedalīties vēlēšanās un paust brīvu vēlētāju gribu. Tiesa noteica, ka neapzīmogotās aploksnes ir ņemamas vērā, pārskaitot balsis trijos vēlēšanu iecirkņos.

Tiesa noraidīja pārējos pieteikumus. Tiesa secināja, ka nav pamata balsu pārskaitīšanai citos vēlēšanu iecirkņos, vēl jo vairāk nav pamata izsludināt atkārtotas Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas, jo taisnīgu un atbilstošu noregulējumu var panākt ar pirmo apgabaltiesas spriedumu par balsu pārskaitīšanu.

Ievērojot tiesas norādes, CVK nekavējoties veica balsu pārskaitīšanu. Kā CVK pārstāvji to norādīja paskaidrojumos tiesai, balsu pārskaitīšana trijos iecirkņos neietekmēja ievēlēto Rīgas domes sastāvu.

CVK 17. septembra lēmums par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu nav pārsūdzams, jo tas ir pieņemts, izpildot Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas ir noslēgušās un jaunievēlētā dome var pilnvērtīgi uzsākt darbu.

Klienta pārstāvību Administratīvajā apgabaltiesā nodrošināja COBALT vadošais partneris, zvērināts advokāts Lauris Liepa un zvērināta advokāte Inese Greķe.