Visi darījumi un lietas

COBALT panāk pozitīvu tiesas spriedumu darbinieka atlaišanas lietā

2015-05-20

COBALT sniedza juridisko palīdzību savam klientam (starptautiskai neauglības klīniku ķēdei) strīdā ar bijušo darbinieku par atsevišķiem darba tiesisko attiecību izbeigšanas aspektiem. Darbinieks iesniedza uzteikumu, pamatojoties uz tikumības un taisnprātības apsvērumiem, jo darbinieka atstādināšana no darba esot bijusi netaisnīga un nelikumīga. Darbinieks cita starpā pieprasīja atlaišanas pabalsta samaksu EUR 35 000 apmērā. Pirmās divas tiesu instances izsprieda lietu par labu darbiniekam, tomēr Augstākā tiesa atbalstīja klienta nostāju, ka darbinieka uzteikums ir uzskatāms par spēkā neesošu un prasība par atlaišanas pabalsta piedziņu ir nepamatota.

Juridisko palīdzību un klienta pārstāvību tiesā šajā lietā nodrošināja COBALT partneris, zvērināts advokāts Toms Šulmanis un zvērināti advokāti Kristīne Patmalniece un Mārtiņš Aljēns.