Visi darījumi un lietas

COBALT nodrošina pro bono juridisko palīdzību LGBT un viņu draugu apvienībai Mozaīka Satversmes tiesas procesā par viendzimuma pāru ģimeņu tiesībām

2021-04-12

COBALT nodrošināja juridisko palīdzību lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienībai Mozaīka kā pieaicinātai personai Satversmes tiesas lietā par valsts nodevas regulējumu, kas piemērojams mantojuma atstājēja viendzimuma partnerim.

Spriedumā Satversmes tiesa atzina, ka Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 1250 13. punkts, ciktāl tas attiecas uz mantojuma atstājēja pārdzīvojušo tā paša dzimuma partneri, kuram ar mantojuma atstājēju bija izveidota ģimene, neatbilst Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam, un norma zaudē spēku no 2022. gada 1. jūnija.

Satversmes tiesa norādīja, ka saskaņā ar šobrīd spēkā esošo tiesisko regulējumu valsts “juridiski neredz” faktiski pastāvošās viendzimuma partneru ģimenes, jo tām nav nodrošināta iespēja juridiski nostiprināt savas ģimenes attiecības. Tātad valstī pastāvošā ģimenes aizsardzības un atbalsta sistēma, kas citstarp ietver arī apstrīdēto normu, neaizsargā viendzimuma partneru ģimenes nedz juridiski, nedz ekonomiski un sociāli. Līdz ar to Satversmes tiesa secināja, ka apstrīdētā norma, ciktāl tā attiecas uz mantojuma atstājēja pārdzīvojušo tā paša dzimuma partneri, kuram ar mantojuma atstājēju bija izveidota ģimene, neatbilst Satversmes 110. panta pirmajam teikumam.

Lietas ietvaros COBALT ekspertu komandā darbojās vadošais partneris un zvērināts advokāts Lauris Liepa un juriste Gabriela Šantare.