Visi darījumi un lietas

COBALT konsultēja Printify saistībā ar darbinieku motivēšanas pasākumu plāna izstrādi Latvijā

2019-04-15

COBALT konsultēja Printify SIA saistībā ar darbinieku motivēšanas pasākumu plāna izstrādi Latvijā. Konsultācija iekļāva starptautiskā darbinieku motivēšanas pasākumu plāna analīzi vadoties no Latvijas piemērojamo nodokļu skatu punkta, kā arī darbinieku motivēšanas pasākumu plāna pielāgošanu, lai gūtu labumu no nodokļu atbrīvojumiem par akciju opcijām, ko darba devējs piešķir darbiniekiem.