Visi Covid-19 jaunumi

COBALT COVID-19 DARBA GRUPA: Dīkstāves pabalstu izmaksas kārtība

2020-03-27

Ministru kabinets ir apstiprinājis kārtību, kādā tiks izmaksāti dīkstāves pabalsti darbiniekiem, kuri tiek nodarbināti pie krīzes skartajiem darba devējiem, t.i., darba devējiem, kur atbilst šādiem kritērijiem:

 • ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada divpadsmit mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros uzņēmums faktiski darbojies laika posmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 1. martam, ir samazinājušies vismaz par 30%; vai
 • ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada divpadsmit mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros uzņēmums faktiski darbojies laika posmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 1. martam, ir samazinājušies par 20%, ja tiks izpildīts vismaz viens no šādiem papildus kritērijiem:
 1. eksporta apjoms 2019. gadā veido 10% no kopējā apgrozījuma vai ir ne mazāks kā EUR 500 000;
 2. nomaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa 2019. gadā ir ne mazāka kā EUR 800;
 3. ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos 2019. gada 31. decembrī ir vismaz EUR 500 000.

Jāņem vērā šādi galvenie nosacījumi:

 • Kompensācijas apmērs ir 75% no darbinieka bruto darba samaksas par pēdējiem 6 mēnešiem pirms ārkārtas situācijas, bet ne vairāk kā 700 EUR mēnesī.
 • Pašlaik dīkstāves periods tiek noteikts no 14. marta līdz 30. jūnijam.
 • Pieteikumi dīkstāves pabalstiem jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID) caur Elektroniskās deklarēšanās sistēmu.
 • Darba devējam jāapliecina VID, ka darbinieks, par kuru pieprasīts pabalsts, 1 mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas netiks atlaists pēc darba devēja iniciatīvas.
 • Pabalsts tiek izmaksāts tieši uz pieteikumā norādīto darbinieka bankas kontu. Pabalsta summa netiek aplikta ar nodokļiem.
 • Darba devējs var izvēlēties, vai piemaksāt starpību starp dīkstāves pabalstu un reālo darbinieka algu.
 • Ir paredzēti izņēmumi, kad pabalsts netiek izmaksāts, kā, piemērām, visu nodokļu deklarāciju par pēdējo 12 mēnešu periodu neiesniegšana, nodokļu parāds, kas pārsniedz 1000 EUR.