Danovskis E., Briede J. Publisko tiesību subjektu civiltiesiskais statuss. Jurista Vārds. 2012. 14. februāris Nr. 7 (706).

Lasīt vairāk >>