ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU BIROJA “COBALT” PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS

Šis privātuma paziņojums ir paredzēts jums kā dalībniekam ZAB COBALT SIA (“Advokātu birojs”) organizētajā pasākumā un ietver svarīgu informāciju par to, kā Advokātu birojs apstrādā jūsu personas datus, kad apmeklējat tā organizētu pasākumu. Ja jums ir vēl kādi jautājumi par jūsu kā datu subjekta tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot zemāk sniegto kontaktinformāciju.

Advokātu birojs apstrādā apmeklētāju un runātāju personas datus, ar kuriem tas saskaras, organizējot dažādus pasākumus, šādu mērķu īstenošanai:

 • pasākuma organizēšana, tostarp, bet ne tikai, ēdināšanas organizēšana un norises vietas pielāgošana apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām;
 • Dalības maksas pārvaldība (attiecas tikai uz maksas pasākumiem);
 • Dalībnieku reģistrācija;
 • Nepieciešamā komunikācija pirms pasākuma;
 • Nepieciešamā komunikācija pēc pasākuma, ieskaitot, bez ne tikai, prezentāciju un neatbildētu jautājumu pārsūtīšanu;
 • Citu Advokātu biroja pasākumu / pakalpojumu veicināšana;
 • Pasākuma popularizēšana publiskajā telpā, ieskaitot, bez ne tikai, fotoattēlu vai videoklipu augšupielāde sociālo mediju kontos un Advokātu biroja tīmekļa vietnē;
 • Datu vākšana, izmantojot statistikas anketas;
 • Advokātu biroja aizsardzība pret sūdzībām un tiesas prāvām;
 • Tiešā mārketinga paziņojumu sūtīšana, ieskaitot bukletus un pakalpojumu kvalitātes aptaujas, ja vien jūs pret šādu sūtīšanu neiebilstat. Ja iebilstat pret tiešā mārketinga paziņojumu sūtīšanu, lūdzu, informējiet mūs, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus iepriekš norādītajiem mērķiem, pamatojoties uz mūsu pašu leģitīmajām interesēm vai paļaujoties uz trešās puses leģitīmajām interesēm. Izņēmuma gadījumos mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Par šādiem gadījumiem jums paziņos atsevišķi.

Kā datu subjektam jums ir šādas tiesības:

 • piekļūt saviem datiem un būt informētam par to, kā tie tiek apstrādāti (piekļuves tiesības);
 • Pieprasīt personas datu labošanu vai, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķus, papildināt nepilnīgus personas datus (tiesības uz labošanu);
 • Dažos gadījumos iegūt savus datus vai pārtraukt ar jums saistītās datu apstrādes darbības (izņemot glabāšanu) (tiesības uz dzēšanu un “tiesības tikt aizmirstam”);
 • Atsevišķos gadījumos pieprasīt, lai datu pārzinis ierobežo personas datu apstrādi (tiesības uz apstrādes ierobežošanu);
 • Atsevišķos gadījumos izmantot tiesības uz datu pārnesamību (tiesības uz datu pārnesamību);
 • Iebilst pret datu apstrādi, ja dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu;
 • Iebilst pret datu apstrādi, iesniedzot pamatotu paskaidrojumu;
 • Iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Jūs varat būt drošs, ka Advokātu birojs ir veicis visus saprātīgos tehniskos un administratīvos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu apkopotie dati ir pasargāti no nozaudēšanas, neatļautas piekļuves un/vai izmaiņu veikšanas.

Ja tas ir pamatoti nepieciešams, Advokātu birojs var nodot jūsu personas datus citiem runātājiem, pasākuma norises vietas vadītājiem vai pasākuma pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumiem, IT pakalpojumu sniedzējiem, bankām vai citām maksājumu iestādēm (maksas pasākumu gadījumā). Citos gadījumos Advokātu birojs pārsūtīs jūsu personas datus tikai tad, kad to pieprasa piemērojamie likumi, un šādi rīkojoties, tiks nodrošināta pārsūtīto datu drošība.

Dalībnieku personas dati tiek glabāti 1 mēnesi pēc konkrētā pasākuma norises.

Lielā dalībnieku skaita dēļ vairāku reģistrāciju gadījumā no viena uzņēmuma Advokātu birojs informēs visus šī uzņēmuma apmeklētājus par nepieciešamību samazināt pārstāvju skaitu, nosūtot vispārēju e-pastu uz norādīto e-pasta adresi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūs var fotografēt, filmēt un veikt balss ierakstus mūsu organizētajos pasākumos. Ja jūs iebilstat pret sava attēla izmantošanu materiālos, kas tiks izmantoti Advokātu biroja vai pasākuma reklamēšanai publiskajā telpā, lūdzu, informējiet mūsu pasākumu asistentus ne vēlāk kā pirms pasākuma sākuma.

Datu pārziņa dati:

 • Advokaadibüroo COBALT OÜ, Igaunijas sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar reģistrācijas kodu 10188708, adrese Pärnu mnt 15, Tallinn, 10141, Igaunija, e-pasts tallinn@cobalt.legal, tālrunis +372 665 1888;
 • ZAB COBALT SIA, Latvijas sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar reģistrācijas kodu 40203333511, adrese Marijas iela 13 k-2 – 3, Rīga, LV-1050, Latvija, e-pasts riga@cobalt.legal, tālrunis +371 6720 1800;
 • Advokatų profesinė bendrija Norkus ir partneriai COBALT, Lietuvas profesionālā partnerība, adrese Lvivo 25-104, Vilnius, LT-09320, Lietuva, e-pasts vilnius@cobalt.legal, tālrunis +370 5250 0800.

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, lūdzu, izlasiet mūsu Konfidencialitātes politiku.