Viešojo sektoriaus įmonių susijungimų ir įsigijimų sandoriai
APIE MUS
Sandoriai ir bylos
Pripažinimas
APIE MUS
APIE MUS
Sandoriai ir bylos
Pripažinimas

Turime didelės patirties atstovaujant viešojo sektoriaus įmonių susijungimų ir įsigijimų ir visų kitų rūšių sandoriuose su vertybinių popierių biržoje linstinguojamomis bendrovėmis. Mes atstovaujame mažumos ir daugumos akcininkams, įsigyjamoms bendrovėms, investiciniams bankams ir kitiems klientams, jiems patardami įvairiais sudėtingais klausimais, susijusiais su vidaus ir tarptautiniais įsigijimais, pirminiais viešaisiais siūlymais, antriniais viešaisiais siūlymais, viešojo sektoriaus įmonių akcijų paketo įsigijimais, privalomais ir savanoriškais vertybinių popierių įsigijimais, pašalinimu iš prekybos vertybinių popierių biržoje, kapitalo pritraukimu, įmonių susijungimo ir verslo atskyrimo sandoriais.