Viešieji pirkimai
APIE MUS
APIE MUS
APIE MUS

Viešųjų pirkimų sandoriai užima reikšmingą Baltijos šalių nacionalinių ekonomikų dalį. Mūsų komanda turi didelę patirtį konsultuojant perkančiąsias organizacijas ir konkursų dalyvius įvairiuose viešųjų pirkimų etapuose statybos, IT, farmacijos, energetikos ir infrastruktūros sektoriuose. Mes atstovaujame viešųjų pirkimų sandorių šalims tiek nacionalinėse priežiūros institucijose, tiek teismuose.